Plusklas

Sinds 2012 is er een plusklas opgestart voor de vier GAVE scholen. Deze plusklas is bedoeld voor hoogbegaafde kinderen in de bovenbouw die extra uitdaging en begeleiding nodig hebben. Ook wordt er gewerkt aan de sociale en emotionele ontwikkeling van deze kinderen. Het is belangrijk dat hoogbegaafde kinderen ontwikkelingsgelijken ontmoeten en daarmee samen kunnen spelen en werken. Zij moeten ook ontdekken dat ze wel anders zijn, maar niet raar en dat er nog meer kinderen zijn die net zo zijn als zij. Ook krijgen de kinderen de mogelijkheid om de leerstof op een op hun afgestemde manier te verwerken en zich eigen te maken. Op deze manier krijgen de kinderen de mogelijkheid om zich op hun niveau verder te ontwikkelen en daar hebben ze in hun eigen klas ook weer profijt van.

De plusklas draait ieder schooljaar een periode van 15 weken en start na de Kerstvakantie. Per periode kunnen er twaalf kinderen aan deelnemen. Deze kinderen worden geselecteerd eerst door de leerkracht en ib-er. De toelatingscommissie beslist wie er worden toegelaten. 

De plusklas vindt plaats op de woensdagochtend op de Rehobothschool. De leerkrachten zijn: Erna Hoogeveen en José Griffioen.